Welkom bij Frank Wijdenbosch

"Jongen je weet het toch, acteurs zijn gekke mensen en ze hebben nooit geld."

Stichting Seven Arts

logo Seven artsSeven Arts is in februari 1991 opgericht door de Amsterdamse theatermakers Frank Wijdenbosch en Rose Thesing. De belangrijkste doelstelling voor Seven Arts is dat zij theater wil maken vanuit onorthodoxe artistieke uitgangspunten.

Aan de hand van bijvoorbeeld een spraakmakende film, een bekend boek of een interessant verhaal worden een of meer karakters van personen centraal gemaakt in het te ontwikkelen theaterstuk. Vanuit eigen dramatisch theateronderzoek en artistieke interpretatie wordt theatraal inhoud gegeven aan de karakters. Vanuit improvisaties ontstaat het scenario/script voor de productie.

Het uitgangspunt bij Seven Arts voor wat betreft de keuze van vormgeving, is het maken van totaaltheater op locatie. Dit impliceert, dat de totale omgeving waarin de voorstelling zich afspeelt, wordt aangepast volgens een stijl passend bij de situatie van het stuk. Een theatervorm, waar zowel het heden als het verleden even belangrijk zijn en conceptueel in elkaar kunnen overlopen, maar waar de context tot in detail eenduidig blijft.

In de theaterproducties wordt principieel getracht om herkenbare en bijna onafwendbare culturele barrières tussen zwart en wit, tussen man en vrouw, tussen rijk en arm in haar theatrale stijl “overboord” te gooien. De karakters worden ontdaan van hun uiterlijke, stereotyperende kenmerken. Wat overblijft zijn menselijke motieven, gevoelens en behoeften “pur sang”. Van daaruit worden de persoonlijke tegenstellingen en confrontaties ontwikkeld. Dit ontleden van karakters heeft tot doel de naakte waarheid over het verschil tussen mensen bloot te leggen. De artistieke ontkenning van onoverbrugbare culturele- en etnische scheidslijnen geeft nieuwe mogelijkheden voor het acteren en leidt tot verrassende theatrale keuzen.

:


Producties

Voorstelling Kophonger
Kophonger

Voorstelling Kasmoni
Kasmoni

Voorstelling Ondro Makandra
Ondro Makandra

Voorstelling Jaap en Shirley
Jaap en Shirley

Jongen je weet het toch, acteurs zijn gekke mensen en ze hebben nooit geld.

Kindervoorstellingen

  • Heldinnen I
  • Heldinnen II
  • Ik heb een jurk
  • Westerparkse Theaterspeeldagen

Contact Stichting Seven Arts

sevenarts@upcmail.nl

logo Seven arts